Concursul național "Tinere talente" - 2012, ediția a II-a

  Săptămîna trecută, la 31 martie 2012 în Capitală s-a desfășurat Concursul Național „ Tinere Talente”
( ediția a II-a 2012). Concurs organizat de către Cabinetul Metodic, Direcțiile/secțiile de cultură din teritoriu
sub egida Ministerului Culturii al Republicii Moldova.
 Principalele obiective ale acestui concurs sunt : depistarea , selecționarea și promovarea tinerilor talente în
scopul orientării  spre activitatea de performanță și creșterea nivelului de cultură în domeniul artistic,
stimularea creativității și a originalității în artă dezvoltarea spiritului de competiție.
 Ceia ce îl deosebește de alte concursuri la care au participat tinerii plasticieni este acel moment că una din 
lucrările prezentate se îndeplinește  acasă, alta însă se realizează, timp de 3-4 ore pe loc  în ziua concursului.
Școala de Arte Plastice din or. Ungheni a avut o prestație excelentă la  concursul din acest an elevii căreia
s-au ales cu cele mai prestigioase premii: 2 locuri întâi din 3 decernate și locul trei, respectiv:
Roberta Gaibu  - locul I, elevă în cl. a III-a ȘAP profesor Diana Ciubotaru-Viziru;
Maria Țilica – locul I,  elevă în cl. a I-a ȘAP profesor Raisa Cojocaru;
Rîbac Diana – locul III,  elevă în cl. a II-a ȘAP profesor Zinovia Burlacu.
Vreau să menționez că la concurs au participat 80% din toate instituțiile din învățământul artistic din
R. Moldova. La departamentul  „ Arte Plastice ” au participat mai mult de 100 elevi , deci lupta a fost destul
de încordată , tinerii fiind destul de bine pregătiți, practic cei mai buni dintre cei buni, deoarece în teritorii
s-au efectuat concursuri de preselecție. Aceasta, însă nu ne-a împiedicat să confirmăm încă odată faptul, că
suntem printre cele mai bune instituții de acest fel din Republică și că elevii noștri sunt bine pregătiți. 
Evident aceste performanțe se datorează pregătirii bune a elevilor , lucru care se realizează în cadrul orelor
de studiu de către profesori. Majoritatea profesorilor au o pregătire bună, lucru care îl confirmă lucrările
elevilor, performanțele obținute la diverse concursuri dar și numărul de studenți și absolvenți ce studiază și
au absolvit diverse facultăți în domeniul artistic din țară și peste hotarele ei în colegii, Universități și
Academii de Arte. Mulți dintre ei au devenit specialiști în domeniul artelor: profesori, arhitecți,
designeri în diferite domenii, maeștri în arte, celebrități ce ne duc faima în toată lumea. Dacă în anii precedenți
elevii plecau la studii în Chișinău, în așa țări ca Rusia, Ucraina, acum tinerii se orientează  și spre Europa și
chiar mai departe. Mulți devin studenți în România (Iași, Cluj, Timișoara, București) în Italia, Franța, SUA,
Spania.
În acest an de exemplu absolventa școlii noastre Coțaga Stela a plecat la studii în Franța, Strasbourg, la
facultatea de Istorie a Artelor, Racoviț Ion a devenit student la  Universitatea „Gh. Asachi” din Iași, facultatea
de arhitectură, Fiodorova Olesea studiază la Universitatea de Arte din Boston, SUA, facultatea de design și 
grafică, Botoșanu Arin studiază tehnica și cultura modei în Italia, Bologna, Ana Livițchi studiază la Timișoara
grafica. La Academia de Arte din Chișinău
actualmente studiază un număr mare de foști discipoli la diferite facultăți printre ei: Jurjiu Ana, Clopot Sergiu,
Cibotaru Antonia, Gațcan Ana, Diaconu Lilia - masterat. Un număr mare de absolvenți își fac studiile la Colegiul
„A. Plămădeală”, Universitatea „Ion Creangă”, Universitatea Tehnică și altele.

 Raisa Cojocaru,
directorul Școlii de Arte Plastice din Ungheni  
  

Robertina Gaibu, locul I, discipola prof. Diana Cibotaru-Viziru 
     Robertina Gaibu, locul I, discipola prof. Diana Cibotaru-ViziruRobertina Gaibu, locul I, discipola prof. Diana Cibotaru-Viziru
Maria Țilica, locul I, discipola prof. Raisa Cojocaru   
   Maria Țilica, locul I, discipola prof. Raisa Cojocaru
     


Diana Rîbac, locul III, discipola prof. Zinovia Burlacu

 
 Maria Țilica, locul I, discipola prof. Raisa Cojocaru
Diana Râbac, locul III, discipola prof. Zinovia Burlacu