Evenimente culturale

Manifestări cultural-artistice - 2012                                                                                            

Nr. d/o

Denumirea acţiunii

Locul desfăşurării

Termen de realizare

         Parteneri

1.

Festival al colindelor „Hristos se naşte, slăviţi-l!”

Ungheni

 15 ianuarie

 Episcopia de Ungheni şi Nisporeni

2.

Seminar republican cu participarea pedagogilor IÎA

Şcoala de muzică  Ungheni

februarie

 Cabinetul metodic al

Colegiului de muzică ”Ş. Neaga”

3.

Festivalul de muzică „Mărţişor – 2012”

Palatul Culturii Ungheni,

CRC Pîrliţi

CC Sculeni

1-31 martie

 Casa Raională de Cultură(CRC),

 Palatul Culturii Ungheni,

Primăria Sculeni

4.

Festival  de satiră şi umor „Lume, lume , hai la glume”

s. Todireşti

13 mai

 CRC

Primăria Todireşti

5.

Festival al cîntecului pascal

Ungheni

aprilie

 Episcopia  Ungheni şi Nisporeni

6.

Festival concurs al cântecului ostăşesc

Pârliţi

aprilie

CRC

7.

Festivalul  concurs al IÎA ”Înflorit-au castanii”

Ungheni

28 aprilie

 Primăria or.Ungheni

8.

Tabăra de instruire

Corneşti

iunie

 CRC

9.

Spectacol muzical dedicat lucrătorilor din domeniul culturii

Ungheni

mai

 CRC

 

10.

Expoziţie consacrată Zilei Internaţionale a Muzeelor

Muzeul s. Pîrliţi

mai

 Muzeul s.Pîrliţi

11.

Spectacole  aniversare  FF „Codreanca – 10 ani”, FF „Codrenii – 10 ani”

Mînzăteşti

Corneşti

iunie

septembrie

Primăria Hîrceşti

Primăria  or. Corneşti

12.

Expediţii folclorice

s.Sineşti,

Măgurele

mai, iunie

 CRC

13.

Continuarea săpăturilor arheologice

„Ţuţora”

Ţuţora

iulie-august

 Muzeul

or. Ungheni

14.

Festivalul de jazz „Drum day”

Ungheni

august

 Primăria Ungheni

15.

Festivalul de dans „Hora de la Prut”

Ungheni

28-31 august

 CNCPCI Chişinău,

 Primăria Ungheni

16.

Expoziţie consacrată Zilelor europene ale Patrimoniului

Muzeul s.Pârliţi

19 septembrie

 Muzeul s. Pârliţi

17.

Sărbătoarea recoltei şi promovarea tradiţiilor populare

Ungheni

octombrie

CRC

18.

Festival – concurs  de muzică uşoară „Maluri de Prut”  cu participarea IÎA în memoria interpreţilor Ion şi Doina Aldea-Teodorovici

Ungheni

               25 mai

 

Primăria Ungheni

19.

Festivalul  Internaţional de muzică şi dans „Drăgaica”

Pârliţi

septembrie

SRC, Primăria Pârliţi

 

20.

Festivalul raional al obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă „După datina străbună”

Sculeni

decembrie

CRC,

Primăria Ungheni

21.

Festivalul de dans sportiv „Nostalgie”

Ungheni

decembrie

 Palatul Culturii