“Originalitatea dansului autentic, conform vetrelor folclorice”. Seminar metodic