Repetiția deschisă a Formației folclorice cu titlul "model" Codrenii

Joi, 24 februarie 2012, în incinta Școlii de Arte Doina și Ion Aldea-Teodorovici din orașul Cornești a avut loc repetiția deschisă a Formației Folclorice cu titlul "model" Codrenii. Formația condusă de Ina Bilețchi și acompaniată de Vitalie Cojocaru, a adus în scenă datini și obiceiuri de primăvară, specifice zonei și nu doar. Aspecte de montare scenică a unui obicei, a fost subiectul dezbătut în cadrul repetiției de către conducătorii artistici și acompaniatorii formațiilor folclorice din raion. "Calitatea, valoarea - nu înseamnă altceva decât însușirea unei sume de calități care ar vădi importanța activității colectivului folcloric. Acesta pentru a fi lansat în câmpul valorilor, trebuie să întrunească mai multe calități cum ar fi: autenticitatea repertoriului, promovarea portului popular, utilizarea grupului de acompaniment tradițional, măestria interpretativă, ținuta scenică" a menționat la final d-na Galina Moraru, specialist principal învățământ artistic, activitate artistică de amatori, creație populară în cadrul Secției Raionale Cultură Ungheni.