Festivalul concurs de folclor pentru copii și tineret "Galina Popovici", ediția I.

 

În zilele de 9-10 aprilie 2011, a avut loc la Cetireni Festivalul-concurs de folclor
pentru Copii şi Tineret „Galina Popovici“. Organizatorii acestui festival au fost
Secţia Cultură Ungheni si Primăria Cetireni în parteneriat cu Teatrul Epic de
Etnografie si Folclor “Ion Creanga”, Chișinău.
17 concurenţi din mai multe sate ale raionului, timp de 2 zile s-au întrecut în
cântec pe scenele Palatului Culturii Ungheni /preselectia/ si a  Casei de Cultura
din satul Cetireni/concursul/. Atât la preselecţie  cât şi la festival acompaniamentul
a fost asigurat de Teatru Epic de Etnografie şi Folclor “Ion Creangă”.
Concurenţii s-au perindat timp de 4 ore prin faţa unui juriu format din oameni de
cultură şi de artă:
Diana Dicusarî – director general CNCPPCI, preşedintele juriului,
Silvia Zagoreanu - şef secţie CNCPPCI ,
Valeriu Chiper – director artistic, Teatru Epic de Etnografie şi Folclor “Ion Creangă”,
Petru Langa – vicepreşedintele raionului, directorul festivalului, 
Rita Maxim – interpretă, Teatru Epic de Etnografie şi Folclor “Ion Creangă”,
Ioana Dordea – interpretă, Teatru Epic de Etnografie şi Folclor “Ion Creangă”.

Printre câștigătorii primei ediții a acestui festival – concurs se numară:

Parascovia Covali, s. Todiresti -  Premiul Mare

Categoria de vîrstă 7 - 12 ani:

Bileţchii Tudor, or. Corneşti – Premiul I

Ţăruş Cătălina, s. Chirileni – Premiul II

Babin Mihaela, s.Cetireni – Premiul II

Pulbere Ion, s. Chirileni – Premiul III

Listru Iuliana, s. Pîrliţi – menţiune

Categoria de vîrstă 13 - 18 ani :

Langa Mariana, Ungheni – Premiul I

Nazîru Ion, s. Todireşti – Premiul I

Racoviţă Maricica, s. Cetireni – Premiul II,

Casian Anastasia, s. Todireşti – Premiul II

Costîlev Cătălin, or. Ungheni – Premiul II

Arseni Dumitriţa, s. Costuleni – Premiul III

Burlacu Valeria , s. Pîrliţi – Premiul III

Clipe de neuitat ne-au lăsat invitaţii de onoare ai festivalului Nicolae si Iulia Paliț. Deasemenea s-au remarcat
soliştii Teatrului Epic de Etnografie şi Folclor “Ion Creangă” Lucia Pădureț și Ioana Dordea, care prin cântecele
lor au vrut să ne arate că şi Teatrul Epic de Etnografie şi Folclor “Ion Creangă”, ascunde sub tutela sa interpreţi
de valoare, care ridică cântecul folcloric pe cele mai înalte culmi. La fel de remarcabilă a fost și prezenţa actorului
Teatrului  dramatic “Vasile Alecsandri “ din Bălți, Gheorghe Crudu , cetirenean și el, care a fost moderatorul acestui
eveniment cultural.
A fost un festival de suflet, un festival al iubitorilor de folclor care au venit la Cetireni să cinstească cântecul
folcloric și memoria acestei neobosite culegătoare şi promotoare de folclor, care a fost Galina Popovici -
“Minunea de la Prut” cum a supranumit-o Pavel Vartic, autorul scurtmetrajului postum dedicat memoriei Galinei Popovici.

Galina Popovici (15. 04.1956 – 10.10. 1998)

Născută în satul Cetireni, raionul Ungheni, sat pe malul Prutului, îşi urmează, încă din adolescență, destinul de
sacrificiu a unei pasionate culegătoare  şi promotoare de folclor de diferite genuri ale creaţiei populare. “Minunea
de la Prut”, a supranumit-o însuşi Pavel Vartic, autorul scurtmetrajului postum dedicat memoriei Galinei Popovici,
coleg de cândva şi prieten întru folclor din trupa Teatrului Epic de Etnografie şi Folclor “Ion Creangă”. Nume devenit
legendă prin spiritul extraordinar de abnegaţie şi sacrificiu, ea completează
strălucita pleiadă de înaintaşi  din această zonă a satelor de pe Prut,, împreună cu, Vasile Şoimaru din Cornova,
sat de baştină şi a notoriului gânditor, teolog şi folclorist Paul Mihail, cu inegalabilul  Efim Junghietu, născut la
Petreşti, cu axcepţionalul etnomuzicolog şi folclorist Andrei Tamazlîcaru din vatra Grăsenilor, la fel şi cu interpreta
Nina Ermurachi, originară din Floriţoaia Veche, Nicolae Paliţ, consătean al comemoratei ș. a.
Împătimită de mică de folclor, începe încă din adolescenţă să culeagă folclor din satul de baştină, colindând cu
insistenţă şi satele din preajma Cetirenilor: Floriţoaia Veche , Unţeşti, Rezina, Vulpeşti, Mainoileşti, ș. a. Iniţiază
şi sprigină activitatea ansamblului folcloric din satul natal, la fel şi a unei formaţii din centrul raional Ungheni.
Absolvind Facultatea de Bibliografie şi Biblioteconomie a Universităţii de Stat, după o scurtă revenire în satul natal,
1983, se stabileşte la Chişinău şi este angajată la teatrul Epic de etnografie şi folclor “Ion Creangă”, condus de
Silviu Fusu, contopindu-se armonios cu generaţia remarcabilă de interpreţi  şi folclorişti, care au pus, de pe atunci,
bazele acestui extraordinar colectiv ,reprezentînd şi astăzi nucleul  ansamblului condus de Valeriu Chiper: Elena
Oca, Ioana Dordea, Maria Graur, Lucia Pădureț-Gârlea, Eugenia Nacu, Mariana Bratu ş. a. Fiind la Chişinău,
continuă cu aceaşi tenacitate să colecteze folclor  într-un şir de sate din zona de centru şi de est, în raioanele
Criuleni, Dubăsari, Rezina. Venind cu “braţele pline”, precum spun colegii Dumisale, din expediţii , dăruie
cântecele şi dansurile, descoperite în teren, colectivului în care activează. De o favoare aparte, în acest sens,
s-a bucurat interpreta şi prietena ei, Suzana  Popescu pe care Galina o aprecia deosebit de mult. Regăsim şi
astăzi în repertoriul interpretei  unele dintre pesele respective, devenite şlagăre.